Saturday, 4 April 2009

把我的心声...送给你...

我还想他...

泪水将我淹没到底谁该难过...
究竟是谁放掉这段感情...
我才终于明白...
办不到的承诺...
就成了枷锁...
现实中幸福永远缺货...
请告诉他我不爱他...
笑著难过自我惩罚...
想终止这一切挣扎...
横了心说真心谎话...
别告诉他我还想他...
恨总比爱容易放下...
当泪水堵住了胸口...
就让沉默...
代替所有回答...

我不爱 我不痛 我不懂...
我的心早已掏空...
真心话言不由衷...

请告诉他我还想他...
就让沉默...
代替所有...
回答...

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.